כשברא הקב"ה את האישה, כתוב במדרש ילקוט שמעוני על התורה (י"ד) , "התבונן מהיכן לבראותה. לא ברא אותה מן הראש שלא תהא קלת ראש ולא מן העין שלא תהא סקרנית ולא מן האוזן שלא תהא צייתנית ולא מן הפה שלא תהא דברנית ולא מן הלב שלא תהא קנאתנית ולא מן היד שלא תהא משמשנית ולא מן הרגל שלא תהא פרסנית אלא ממקום צנוע באדם" גם בתהילים מ"ה 14 האישה היא "בת מלך" שניחנה ביופי פנימי "שכל כבודה פנימה", שתכשיטיה הם רוחניים ונמצאים במקום חבוי ונסתר אצלה. 

למה הכוונה? על אילו תכשיטים ואוצרות חבויים בתוך האישה מדובר? נראה לי ערן אמר פעם שהאישה נולדה מתוקנת, היא יותר קרובה לטבע! מאז ומתמיד אנו שומעים דברי עמך, שהאישה מחפשת בגבר, את האופי והגבר מחפש באישה, את היופי. הגבר לא מתוקן, עליו להתגבר על היצר הרע והוא מחפש סממנים חיצוניים למשיכה.

שלמה המלך מדבר על שקר החן והבל היופי וזאת לאחר שהוא בעצמו נישא לאלף נשים. מהו אותו יופי פנימי שגברים מחפשים אצל האישה? הגבר מחפש את האוצר שלו, את האישה שלו שתשלוט על כל אורחות חייו, כילד קטן, בכניעה ללא תנאי, כי יודע בתוככי ליבו, שהיא צודקת ותעשה הכל לטובתו. גם אם זה לא נראה כרגע נכון, עליו להישמע לה, השפעתה היא בשיטת "הכול כלול", עד כדי התערבות בהחלטות הקשורות לפרנסה ולמקצוע. כאות תודה על מעשיה, בן זוגה וילדיה, מהללים אותה בציבור על פועלה.

מנגד, אישה אשר אינה שולטת בביתה ובבן זוגה מגלה, כי למרות מאמציה, הקרקע הולכת ונשמטת מתחת לרגליה והגבר שלה, עושה ככל העולה על רוחו ואינו מתקדם לשום מקום. אשת החייל היא יקרה מפז, ו״ורחוק מפנינים מכרה״, שווי הפנינים הוא כאין וכאפס לעומת שווייה, היא הצועדת למרחקים ארוכים, על מנת לבקש מזון ופרנסה לביתה, כלביאה השומרת על גוריה מסכנה.

האישה האידאלית "צופה אורחות ביתה", משקיפה ומורה בתוך ביתה על כל הפעולות, החל בניקיון וכלה במזון ונאמר לאברהם מה', כאשר התלבט באם לציית לשרה רעייתו, "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה". התוצאה של התמסרות הגבר, היא הצלחה לאין שיעור, בכל תחום, "נודע בשערים בעלה!". בקורונה, בית הוא מרכז העניינים והאישה היא הבית, לכן ישכילו הגברים המצויים, לנהוג כאברהם אבינו ולשמוע לכל אשר אומרת להם אהובתם.