נגיף הקורונה המשתולל בשנה האחרונה, הביא הרבה מאתנו לשאול את השאלה: האם באמת יש מישהו ששולט במציאות ? האם יש מישהו שמפעיל את כל התמונה הזאת שאנחנו רואים ומרגישים בחמשת חושינו ? בעצם נשאלת השאלה הגדולה האם קיים אלוהים ? אז התשובה היא לא ! הוא לא קיים.

את התשובה הזאת צריך באמת לפרש ולהסביר :כשאנו באים לבחון את השאלה האם "אלוהים" שבגימטריה שווה לגימטריה "הטבע" קיים, לפני הכל עלינו לבדוק ולחקור את אותה חוקיות מטרתית הנסתרת של הטבע, ובכך לעלות למקום שבו ניתן לקבוע בוודאות שמערכת הטבע קיימת ומושלמת.איך נגיע לקביעה זו ? 

כל העניין הוא שכרגע המערכת הזאת שנקראת טבע שאנו נמצאים בתוכה נסתרת , והיא צריכה להתגלות, איך ? זה קיים בכל אחד ואחד מבני האדם שחיים פה על הכדור, אנחנו רק צריכים להתעורר מחלום, אנחנו נמצאים במצב של חוסר הכרה כלפי המציאות האמיתית. אנחנו ממש כמו אדם שנמצא בחלום, שחווה כל מיני מאורעות ונדמה לו שהוא ער, כך אנחנו בתוך העולם שלנו. עלינו לפעול במציאות כמו חוקרים כדי ללמוד איך לפתח בנו כלי קליטה לאותה מערכת הטבע, אפשר לעשות זאת רק דרך שינוי שמתחולל בפנימיותנו. כשאנחנו מתחילים לתפוס את זה, אנחנו נעשים בעצמנו קרובים לאותה מערכת שנקראת "הטבע". אין דבר פשוט יותר מזה, הכול פה ערוך ומוכן לפנינו וכול מה שנותר הוא רק לגלות. 

אין דבר יותר טבעי מלהשיג מגע עם הטבע שהוא בעצם הסיבה לזה שאני נמצא כאן חי ונושם. כל העניין הוא שאנו פשוט מנותקים ולא מרגישים את השליטה של כוח הטבע על המציאות סביבנו, וכאן באה התשובה למה ששאלתי בתחילת המאמר: האם אלוהים קיים ? התשובה פשוטה לאותו אדם שחקר ומצא, היינו מרגיש שיש מציאות חדשה: הוא יכול לקבוע יש אלוהים !
https://school.kotar.cet.ac.il/kotarapp/index/Page.aspx?nBookID=94672264&nTocEntryID=94676171&nPageID=94674839
https://www.kab.co.il/lp/%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%A2%D7%96%D7%AA%D7%9D-%D7%9C%D7%A9